:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  24°C bezchmurnie

Inwestycja za inwestycją w Gminie Lubień Kujawski

Informacje lokalne, Inwestycja inwestycją Gminie Lubień Kujawski - zdjęcie, fotografia

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z priorytetów Gminy Lubień Kujawski.

W tegorocznym budżecie na terenie Gminy Lubień Kujawski zaplanowano 3 zadania w gospodarce wodno-ściekowej: ujęcie wody w Kaliskach, budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim.

Mamy w tegorocznym budżecie zaplanowane środki finansowe na 3 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pierwsze tj. zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach. Zadanie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Urzędu Marszałkowskiego w 75 % - powiedział burmistrz Marek Wiliński.

Urząd w Lubieniu Kujawskim jest już po wyłonieniu wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ciągu 3 miesięcy wybudowane zostaną ujęcia wody w Kaliskach, które zasilą stacje uzdatniania wody w Nartach.

Drugą inwestycją, która jest w bieżącym roku realizowana jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka.

To zadanie podobnie jak poprzednie jest również współfinansowane w 75 % z WFOŚ i GW oraz Urzędu Marszałkowskiego - dodał burmistrz.

Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka” jest obecnie w trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Produkcyjno-Handlowy „Melbud” z Włocławka wykona inwestycje w ciągu 9 miesięcy. Planowany termin zakończenia to listopad br. Koszt przedsięwzięcia to kwota prawie 2 mln zł.

Jak podkreślił burmistrz gminie udało się pozyskać na ten cel 70 % ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa w związku z budową autostrady A1”.

 Ponadto gmina w tym roku planuje rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim.

Planujemy również w tym roku rozpocząć, a w 2018 roku zakończyć przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. To zadanie ma być współfinansowane w 63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - mówił burmistrz Marek Wiliński.

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, na który składać się będzie krata taśmowo - hakowa oraz kratopiaskownik wraz z prasopłuczką oraz płuczką piasku i pompownią.

Ponadto zakres prac obejmuje budowę zbiornika buforowego na wody ściekowe o poj. 250m3 oraz remont węzła osadowego, na który składać się będzie remont osadników oraz węzła odwodnienia osadu nadmiernego.

Realizacja inwestycji: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim niewątpliwie przyczyni się do poprawy stanu wód gruntowych i powierzchniowych, wzrostu atrakcyjności terenu a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców.

Inwestycja za inwestycją w Gminie Lubień Kujawski komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się