:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  22°C całkowite zachmurzenie

Jaki był mijający rok dla Gminy Baruchowo. Jak będzie wyglądał 2018?

Polityka, mijający Gminy Baruchowo będzie wyglądał - zdjęcie, fotografia

Wójt Gminy Baruchowo Stanisław Sadowski ma powody do satysfakcji. Miniony rok był dla samorządu dobrym rokiem. Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły przeprowadzenie w ciągu tego roku wielu kluczowych działań, poprawiających standard i jakość życia w gminie. Był to okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań, przede wszystkim dla mieszkańców.

Niewątpliwie mijający rok 2017 można nazwać rokiem inwestycji. Tylko w tym roku, podjęto inwestycje, które pochłonęły ok. 5 mln zł - mówił wójt Stanisław Sadowski.

Oprócz przebudowanych dróg w miejscowościach Boża Wola, Goreń Duży, Okna, Zawada, Kłotno, wykonana została termomodernizacja zespołu szkół oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Kłotnie. Były to bardzo ważne przedsięwzięcia, bowiem SUW w Kłotnie zasila w wodę dla celów bytowo - gospodarczych wodociąg grupowy obejmujący miejscowości: Kłotno, Baruchowo, Boża Wola, Grodno, Kurowo Parcele, Kurowo Kolonia, Świątkowice, Zawada Piaski, Nowa Zawada, Zakrzewo, Zakrzewo Parcele, Stawki. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno polegała na dostosowaniu istniejących obiektów na terenie ujęcia do nowego układu technologicznego uzdatniania wody. Celem tej inwestycji było zapewnienie dostaw wody dla odbiorców, o jakości odpowiadającej wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Tak zaprojektowana inwestycja służyć będzie do pozyskania, uzdatniania i tłoczenia wody do istniejącej sieci wodociągowej zasilające gospodarstwa domowe i obiekty służące do produkcji rolnej. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł.

Jak zaznaczył wójt Sadowski z pewnością odnowione budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego cieszą oko nie tylko mieszkańców gminy, ale i osób przejeżdżających przez tereny gminy, ponieważ szkoła zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej. W ramach tego zadania wykonano m.in. wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych, obłożenie cokołu budynku płytkami ceramicznymi, naprawa i uzupełnienie tynków na elewacji budynków, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wraz z ociepleniem ościeży okien i drzwi, naprawę tynków na ościeżach od wewnątrz po wymianie okien i drzwi wraz z malowaniem, wymiana parapetów wewnętrznych na PCV, montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, pomalowanie elewacji, wykonanie termomodernizacji stropodachu części wyższej sali gimnastycznej i parterowej, przemurowanie wszystkich kominów wentylacji grawitacyjnej, ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, wymianę stolarki zewnętrznej zespołu budynków - okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia poddaszy. Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ok 1mln 200 tys. zł.

Ponadto wykonano remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 191001C Goreń Duży - granica gminy. Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży, o długości ok 1000 mb, w całości finansowany był ze środków własnych Gminy Baruchowo. Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Kłotno o długości ok 215 m, zakres prac obejmował, m.in.: wykonanie koryta drogowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji w wysokości ok. 40 tys. złotych będzie sfinansowany w całości z budżetu Gminy Baruchowo. Oprócz tego wykonano remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2918C, odcinka o długości ok. 200 mb. w miejscowości Kłotno. Zadanie było częściowo finansowane ze środków własnych Gminy Baruchowo w ramach udzielenia pomocy rzeczowo-finansowej przez Gminę Baruchowo - Powiatowi Włocławskiemu. Kolejne zadanie to przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola. Prace obejmowały , m.in. wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wyprofilowanie poboczy. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 190 tys. złotych, środki w całości pochodzą z budżetu gminy.

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Okna to zadanie, którego zakres prac obejmował, min.: wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką minernalo-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie wzmocnienia pobocza na całej szerokości drogi. Inwestycja została objęta wnioskiem o współrealizację zadania dotyczącego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, dofinansowanie wyniosło 48 500,00 zł.

Przebudowano drogę w Goreniu Dużym na odcinku ok 1 km. Roboty polegały na położeniu nawierzchni z warstwy ścieralnej i wiążącej, wykonaniu oznakowania pionowego i dwóch progów zwalniających. Koszt inwestycji to ponad 170 tys. zł. Projekt był współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Baruchowo w porozumieniu z Powiatem Włocławskim zrealizowała inwestycję polegającą na utwardzeniu placu przy kościele parafialnym w Skrzynkach, Powiat Włocławski udzielił pomocy finansowej w kwocie 35 000,00 zł. która została przeznaczona na zakup materiałów, natomiast Gmina Baruchowo pokryła koszty wykonania prac.

Prace przy budowie drogi pożarowej oraz chodnika na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie Gmina Baruchowo podjęła w porozumieniu z Powiatem Włocławskim. W skład realizowanej inwestycji weszła budowa drogi pożarowej oraz chodnika na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Zgodnie z przedstawionym przez Powiat Włocławski kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji wynosiła  ok. 128,5 tys. zł.

Możemy się również pochwalić wieloma wydarzeniami kulturalnymi, rozpoczynając od występów kabaretowych, poprzez wiele imprez sportowych, piknik rodzinny, aż po dziecięcy festiwal piosenki - mówił wójt Stanisław Sadowski

Obszerne informacje przekazał wójt Baruchowa dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2018, który będzie z racji zapowiadanych przedsięwzięć bardzo intensywny.

Zapowiadana przebudowa drogi gminnej Kurowo-Kolonia- Babia Góra będzie miała miejsce w 2018 r. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację i znalazł się na 2 miejscu na liście rankingowej Wojewody - wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zakres inwestycji obejmie nie tylko przebudowę samej drogi, ale również pobocza, przejścia dla pieszych i oświetlenie. Został ogłoszony już przetarg na tę drogę - powiedział wójt Stanisław Sadowski.

Jak zaznaczył wójt kolejne zadania, planowane na rok 2018, na realizację których również ogłoszone zostały już przetargi to:

- przebudowa drogi gminnej Kłotno,

- przebudowa drogi Zawada Piaski od skrzyżowania z drogą wojewódzką (odcinek 700 m),

- przebudowa drogi gminnej w Goreniu Dużym  dalszy etap od remizy OSP do drogi powiatowej.

Natomiast pozostałe plany inwestycyjne na kolejny rok obejmują m.in.:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Baruchowie  wniosek o dofinansowanie w trakcie weryfikacji,

- przebudowę drogi w Baruchowie (działki) , - przebudowa drogi Baruchowo w kierunku drogi wojewódzkiej, w tym chodniki i oświetlenie,

- budowę drogi na cmentarz parafialny w Skrzynkach,

- budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kłotnie,

- montaż lamp fotowoltaicznych na skrzyżowaniach dróg (jeszcze w tym roku w Goreniu Dużym, w następnym roku m.in. Patrówek i Trzebowo).

Ponadto wójt Sadowski zapowiedział, że od stycznia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dowóz dzieci z terenu Krzewent-Goreń-Skrzynki-Okna-Patrowo do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie zapewni Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku. Dzieci będą miały wykupione bilety miesięczne przez gminę i na ich podstawie będą mogły poruszać się autobusami tej firmy na terenie całej gminy.

Jaki był mijający rok dla Gminy Baruchowo. Jak będzie wyglądał 2018? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się