:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  22°C bezchmurnie

Miliony na drogi w Gminie Boniewo [ZDJĘCIA]

Ludzie_, Miliony drogi Gminie Boniewo [ZDJĘCIA] - zdjęcie, fotografia

1 grudnia 2017 r. w Gminie Boniewo odbyło się uroczyste otwarcie dróg gminnych przebudowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz rezerwy celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Fotorelacja tutaj (kliknij)

Dzisiaj otwieramy kompleks dróg, które przebudowaliśmy z pomocą środków budżetu państwa, które przekazał nam wojewoda Kujawsko - Pomorski pan Bogdanowicz Mikołaj przy udziale pani poseł Joanny Borowiak. Jest to dla nas wielkie święto. Stąd znamienici goście - powiedział wójt Marek Klimkiewicz.

Jak zaznaczył wójt w ramach poprawy infrastruktury drogowej  gminnej, powiatowej udało się wybudować w miejscowościach Boniewo, Grójce, Otmianowo, Wólka Paruszewska, Arciszewo, Bierzyn 13, 5  km dróg za kwotę prawie 4 mln zł z dofinansowaniem blisko 2 mln zł.

Kolejne 4 odcinki przebudowano w ramach rezerwy celowej na usuwanie  skutków klęsk  żywiołowych, które gmina otrzymała  od wojewody za pośrednictwem poseł Borowiak.

Tutaj przebudowaliśmy drogi w Otmianowie i Bierzynie o łącznej długości 3,5 km. Kwota dofinansowania wynosiła 450 tyś. zł., a zadanie zrealizowano za kwotę blisko 2 mln zł - dodał wójt Marek Klimkiewicz.

W sumie w gminie wybudowano łącznie 17 km dróg oprócz tego z innych programów wybudowano kolejne 6 km. W tym roku gmina pobiła rekord w zakresie budowy utwardzonych dróg w ilości 23 km.

Gratuluję samorządowi Boniewo tych dwóch zrealizowanych inwestycji. Nie są to ostatnie inwestycje, ponieważ jest duża szansa, że będą realizowane kolejne zadania w roku 2018. Wniosek złożony przez wójta jest bardzo wysoko w nowym programie. Chcę zapewnić pana wójta, że będę go wspierał, ponieważ małe gminy są ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju województwa jak również i kraju - zapewniał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Jak podkreśliła poseł na Sejm Joanna Borowiak  to jest bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców tak dla Boniewa jak i okolicznych miejscowości. Z tych dróg nowo oddanych, które wpłyną  na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będą korzystali mieszkańcy. Ponadto posłanka podziękowała wojewodzie za zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych dla regionu, wójtowi za ogromną pracę i wytrwałość w działaniu.

Wójt Marek Klimkiewicz złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia, które będzie służyć mieszkańcom, wręczając jednocześnie posłance i wojewodzie publikację „Bitwy pod Szczytnem” dzieło św. pamięci ks. Jarosława Włodarza.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: poseł  na Sejm RP Joanna Borowiak, wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, starosta włocławski Kazimierz Kaca, wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Kozłowska.

Błogosławieństwa i poświęcenia  dróg  dokonał ks. prałat Mirosław Michalak.

Obdarzaj wszystkich roztropnością, którzy się będą po nich poruszać, niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi, gdy będą udawać się do pracy lub na odpoczynek. Niech w drodze towarzyszy im zawsze  Chrystus  - błogosławił ks. prałat.

Na terenie gminy łącznie jest 140 km dróg z tego utwardzonych asfaltem około 90km.

Rok, który się kończy możemy uznać  za rekordowy. Była to ciężka praca dla wójta, sekretarza, skarbnika i pracowników inwestycji. Rada również przyczyniła się do zaakceptowania budżetu  na to niezbędne  dla mieszkańców  do zrealizowania zadanie -  chwalił przewodniczący Adam Ciesielski.

Jak nadmienił przewodniczący mieszkańcy nie kryją zadowolenia. Cierpliwość ich została nagrodzona.

Gmina  jak podkreślił Adam Ciesielski już przymierza się do budowy kolejnych odcinków dróg, ponieważ w projekcie budżetu  już są zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Ponadto wniosek złożony w Urzędzie Wojewódzkim jest na 12 miejscu listy rankingowej w ramach  programu poprawy infrastruktury drogowej na terenie gmin. Gmina otrzyma dofinansowanie  na drogę  w Lubominie. Według przewodniczącego zadania drogowe są traktowane jako priorytetowe, jednak gmina nie zapomina również o innych inwestycjach.

Anna Kozłowska wiceprzewodnicząca rady Powiatu Włocławskiego jest bardzo zadowolona, ponieważ dla mieszkańców jest to bardzo ważna inwestycja. „Droga na wsi to jest okno na świat”. Jej zdaniem udział mieszkańców sołtysów, radnych w dzisiejszej uroczystości jest dowodem na zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia. Ma nadzieję, że będą  nadal wspierać ich w tych działaniach. Wielkie zasługi przypisuje wójtowi Markowi Klimkiewiczowi, który jak podkreśla jest prężnym samorządowcem.

Miliony na drogi w Gminie Boniewo [ZDJĘCIA] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się