:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  24°C bezchmurnie

Miliony na rozbudowę kolejnej drogi powiatowej. Zobacz gdzie pojawi się nowy asfalt

Starosta włocławski Kazimierz Kaca podpisał kolejną umowę na rozbudowę drogi powiatowej Samszyce - Izbica Kujawska.

W dniu 9 lutego 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska” tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z Brzozy.

Firma, która wygrała postępowanie przetargowe jest sprawdzoną firmą. Cieszą się, że to właśnie jej przyjdzie zrealizować kolejne zadanie z zakresu infrastruktury drogowej w powiecie włocławskim - powiedział starosta Kazimierz Kaca.

Zadanie to realizowane jest we współpracy partnerskiej Powiatu Włocławskiego z samorządem Gminy Izbica Kujawska. Całkowita jego wartość wynosi 5.976.791,78 zł  z czego 5.962.031,78 zł stanowi wartość poprzetargowa robót budowlanych oraz 14.760,00 zł stanowi koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego, którego funkcję pełniło będzie Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkow z Torunia.

Dzisiaj podpisaliśmy pierwszą dotowaną w tym roku umowę z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej z dofinansowaniem od wojewody i z udziałem gminy Izbica Kujawska. W niedalekiej przyszłości zostanie podpisana druga umowę w ramach tego samego programu - powiedział Tadeusz Wiśniewski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Jak podkreślił dyrektor Tadeusz Wiśniewski jest 10 zadań z zakresu infrastruktury drogowej, z czego 8 postępowań przetargowych będzie niebawem rozstrzyganych.

Źródła finansowania zadania:

2.988.395,00 zł środki z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja 2018);

2.061.993,78 zł środki z budżetu Powiatu Włocławskiego (Beneficjent zadania);

926.403,00 zł środki z budżetu Gminy Izbica Kujawska (Partner zadania tj. 31 % wkładu własnego Beneficjenta).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

rozbudowę drogi powiatowej o długości 4.853 km (klasa techniczna drogi Z, konstrukcja drogi dostosowana do kategorii KR3);

poszerzenie szerokości jezdni do 6 m. na odcinku pozamiejskim i do 7 m. na odcinku miejskim;

budowę ścieżki rowerowej o długości 852 mb;

budowę chodników o łącznej długości 4.317 mb;

budowę jednostronnych i obustronnych miejsc postojowych o szerokości 2,5 m;

modernizację istniejącego odwodnienia ulicznego oraz odtworzenie rowów i przepustów;

wykonanie poboczy o szerokości 1 m;

budowę przystanków autobusowych z peronami;

remont i przebudowę skrzyżowań;

wykonanie przejść dla pieszych i rowerów;

wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja 2018) wykonane zostanie w terminie do dnia  24 sierpnia 2018 r. 

 

Miliony na rozbudowę kolejnej drogi powiatowej. Zobacz gdzie pojawi się nowy asfalt komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się