:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C pochmurno z przejaśnieniami

MOPR we Włocławku zmienia lokalizację a to nie koniec

Społeczeństwo, Włocławku zmienia lokalizację koniec - zdjęcie, fotografia

Zasiłki, schronienie, czy pomoc w formie posiłku są niezwykle ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Osoby, które chcą zmienić swoje życie, uaktywnić się społecznie i zawodowo, nabyć nowe umiejętności mogą skorzystać z projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

W ramach tych projektów między innymi zapewniona jest indywidualna pomoc i wsparcie, działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Chętni mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe czy też dowiedzieć się jak radzić sobie z zaistniałymi problemami. Doświadczenia pokazują, że udział w tego typu działaniach aktywizacyjnych pozwolił wielu osobom zmienić swoje dotychczasowe życie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje projekty na kwotę 3,5 mln zł z dofinansowaniem ponad  3,1 mln zł. Całkowity koszt projektu  "Włocławek mówi przemocy STOP"  to kwota ponad 82 tysiące zł w tym dofinansowania 54,4 tyś. zł. Następny projekt "Rodzina w Centrum" skierowany jest dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu to lata 2016 - 2018 na kwotę 457,8 tyś zł. Kolejny projekt to "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka", którego głównym celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego obejmujący 30 osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt projektu to 359,1 tysięcy złotych natomiast dofinansowanie 305,2 tyś złotych.

Zapewnienie indywidualnej pomocy i wsparcia będzie w realizowanym programie w latach 2018 - 2019 pn. "Integracja drogą do samodzielności". Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 348,8 tysięcy złotych.  Projekt "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" skierowany jest do kobiet w wieku aktywności zawodowej, wyłączonych na rynku pracy., natomiast głównym celem projektu "Rodzina w Centrum II" jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Okres realizacji programu to lata 2018 -2020.

Jak zaznaczyła wiceprezydent Barbara Moraczewska współpraca ratusza z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włocławku układa się wzorowo. Pracuje on bardzo intensywnie o czym świadczy liczba projektów realizowanych i kwota dofinansowania.

Za chwilę ośrodek zostanie dyslokowany. Przeprowadzi się do nowego pomieszczenia na ulicy Ogniowej, gdzie pracownicy i interesanci będą mieli o wiele lepsze warunki funkcjonowania - powiedziała wiceprezydent Barbara Moraczewska.

Jak nadmieniła wiceprezydent plany są dalekosiężne. Planowane jest uruchomienia  świetlicy socjoterapeutycznej, jak również powołanie Spółdzielni Socjalnej, której brakuje w mieście.

Poprosiliśmy dyrektora MOPR Piotra Grudzińskiego o podsumowanie projektów.

Projekt "Włocławek mówi przemocy STOP" spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Włocławka. Projekt partnerski ten największy, który jest realizowany wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej również cieszył się dużym zainteresowaniem – skomentował Piotr Grudziński.

Jest to zdaniem dyrektora dowód na to, że projekty są dobrze odbierane i mieszkańcy chętnie z nich korzystają.

Dofinansowanie zależało od projektu. Największy wkład własny w granicach 25% był w projekcie osłonowym ministerstwa "Włocławek mówi przemocy STOP", a jeśli chodzi o inne projekty to wkład jest na poziomie 10-15 % - dodał dyrektor MOPR.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się projekt " Rodzina w Centrum" dlatego, że było tam dużo godzin poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz nowość we Włocławku poradnictwo psychiatryczne. Miejmy nadzieję, że wypełniliśmy lukę na rynku usług medycznych - podsumował dyrektor Piotr Grudziński.

W dniu dzisiejszym dyrektor jedzie podpisać dokumentację do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ma on jednak nadzieję, że projekt uzyska dofinansowanie na kolejne lata aż do roku 2020.

MOPR we Włocławku zmienia lokalizację a to nie koniec komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się