:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  22°C bezchmurnie

O bezpieczeństwie, dofinansowaniu gmin i bezrobociu na sesji w Starostwie

Porządek obrad 32 sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 marca 2018 roku zawierał 25 zagadnień.

Jednym z punktów porządku posiedzenia radnych było sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji za miniony rok i Komendy Miejskiej PSP za 2017 rok jak również udzielone wsparcie finansowe dla dwóch gmin.

Kolejnym istotnym elementem procedowanej sesji było sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2017.

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu między innymi będą sprawozdania Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej PSP za 2017 rok jak również dotacje dla Gminy Lubień Kujawski w wysokosci 200 tyś zł. z przeznaczeniem na cele inwestycyjne na zadania pn. "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy". Przewidywana jest również dotacja dla Gminy Baruchowo w wysokości 50 tyś zł z przeznaczeniem na drogę i chodniki w miejscowości Skrzynki - powiedział przed rozpoczęciem sesji przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki.

Podczas sesji Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz przedstawił informację radnym powiatu dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu za 2017 rok. Odnotowano spadek przestępstw. W powiecie włocławskim żyje się bezpieczniej.

Mamy spadek przestępstw stwierdzonych szczególnie pospolitych: kradzieży, włamań, pobić, uszkodzeń mienia przy jednoczesnym wzroście wykrywalności tych przestępstw o 10 %. Podejmowane działania na terenie powiatu odbywają się również dzięki wsparciu samorządów: gmin, starostwa powiatowego, również finansowego. W 2017 roku przekazana została część środków finansowych z przeznaczeniem na zakup 5 radiowozów dla komisariatów i posterunków Policji – powiedział sierż.TomaszTomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku.

Radni zgodnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubień Kujawski i Baruchowo. W Gminie Lubień Kujawski przebudowane zostaną drogi gminne o łącznej długości blisko 4 km zlokalizowane w miejscowości Narty, Kaliska i Rutkowice. Ponadto w ramach zadania wraz z przebudową dróg zaplanowano między innymi budowę chodników, parkingów, utwardzonych zjazdów, wzmocnionych poboczy, poręczy stalowych ochronnych. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi ponad 2,3 mln zł. Pomoc finansowa w wysokości 200 tyś zł przeznaczona zostanie na realizację drogi gminnej w związku z budową nowych zakładów i rozbudową już istniejących. Gmina Baruchowo w związku z udzieloną dotacją w wysokosci 50 tyś zł. dokona utwardzenia drogi wewnętrzenj w miejscowości Skrzynki.

Dyrektor PUP Bożena Stępniewska przedłożyła sprawozdanie z realizacji programu za 2017 rok.

Powiat włocławski – ziemski odnotował na koniec 2017 roku stopę bezrobocia na poziomie 18,7%. Stopa bezrobocia w województwie Kujawsko-Pomorskim wynosiła 10,0% przy średniej dla kraju 6,6%.

Dla zarządu i rady współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy układa się bardzo dobrze. Pani dyrektor ze swoimi pracownikami stanowi doświadczony zespół. Ponadto ma pomysł na zarządzanie PUP. Ma także wsparcie ze starostwa włocławskiego – powiedział starosta Kazimierz Kaca.

 

O bezpieczeństwie, dofinansowaniu gmin i bezrobociu na sesji w Starostwie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się