:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C pochmurno z przejaśnieniami

Praca we Włocławku i okolicach. Co oferuje Urząd Pracy?

Polityka, Praca Włocławku okolicach oferuje Urząd Pracy - zdjęcie, fotografia

Ponieważ problem bezrobocia może dotknąć nas wszystkich, a sytuacja bezrobotnego nie jest łatwa, postanowiliśmy porozmawiać z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Bożeną Stępniewską i przybliżyć czytelnikom sytuację jaka panuje we Włocławku i okolicach oraz cele i zadania Urzędu Pracy.

Redakcja: Jak wygląda poziom bezrobocia we Włocławku i okolicach na tle województwa kujawsko-pomorskiego?

Bożena Stępniewska: Stopa bezrobocia w powiecie włocławskim jest wyższa niż średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego o 9 punktów procentowych. Odpowiednio jest to 20,3% oraz 11,3%. Powody takiej sytuacji są bardzo złożone i różnorodne.  Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest zjawisko długotrwałego bezrobocia. Ponad 70% zarejestrowanych mieszkańców powiatu włocławskiego to osoby zarejestrowane ponad 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach. Często negatywnym skutkiem długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia jest utrata motywacji do poszukiwania pracy. Duża grupa bezrobotnych nie posiada także wiedzy dotyczącej sposobów szukania pracy. Kolejnym problemem bezrobocia w powiecie włocławskim jest brak kwalifikacji u osób poszukujących pracy. Ponad 40% zarejestrowanych to osoby, które nie posiadają żadnego wyuczonego zawodu czy uprawnień do wykonywania określonego zawodu. Rodzi to problemy z powrotem lub wejściem na rynek pracy. Co czwarta osoba bezrobotna z powiatu włocławskiego ukończyła 50 rok życia, a część z nich z powodu złego stanu zdrowia nie może podjąć pracy. Dla niektórych pozostawanie bez pracy jest efektem braku odpowiedniego skomunikowania z potencjalnym pracodawcą. Niekiedy osoby mają do dyspozycji jedynie autobusy, które kursują tylko podczas roku szkolnego, co bardzo utrudnia trwałe zatrudnienie.

Redakcja: Jakie działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia w powiecie podejmuje Urząd.

Bożena Stępniewska: Problem bezrobocia w powiecie włocławskim skutkuje podejmowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku szeregu działań mających na celu  przeciwdziałanie temu zjawisku. Osoby bezrobotne mają możliwość zmiany posiadanych kompetencji i zdobycia zupełnie nowych kwalifikacji poprzez szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych czy staże. Bardzo duża grupa poszukujących pracy korzysta z możliwości zatrudnienia w ramach robót publicznych, których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego.  Inni odbywają prace społecznie użyteczne. W urzędzie pomocą służą doradcy zawodowi, którzy proponują zarówno indywidulane doradztwo, jak i spotkania grupowe. Doradztwo grupowe poświęcone jest bardzo szerokiej tematyce, a mianowicie: poszukiwanie pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne, asertywność i inne kompetencje miękkie oczekiwane przez pracodawców. W przypadku podjęcia zatrudnienia czy stażu osoby mogą korzystać ze zwrotu kosztów dojazdu czy zwrotu kosztów opieki nad dziećmi. Osoby do 30 roku życia, które znajdują pracę w miejscu  oddalonym od miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub gdzie czas dojazdu i powrotu przekracza 3 godziny, mogą zwrócić się o przyznanie bonu na zasiedlenie. Ci, którzy zamierzają podjąć dalszą naukę mają możliwość uzyskania stypendium na dalsze kształcenie lub mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych. Z kolei dla tych, którzy chcą sami dla siebie stworzyć stanowisko pracy, urząd oferuje środki na otworzenie działalności gospodarczej.

Obok osób bezrobotnych, naszymi klientami są także pracodawcy. Proponujemy im szeroki katalog form wsparcia. Niektóre z form nie rodzą skutków natychmiastowego zatrudnienia osoby – mowa to o stażach, podczas których osoba nadal pozostaje bezrobotna mimo codziennej, pełnowymiarowej pracy u pracodawcy. Dzięki okresowi stażu pracodawca ma możliwość przyuczenia bezrobotnego do wykonywania czynności zawodowych bez konieczności obciążeń finansowych. Pozostałe refundacje wiążą się z  zatrudnieniem osoby. W zależności od formy, urząd oferuje zwrot określonych kwot ponoszonych na wynagrodzenia pracowników i składki  lub oferuje zrefundowanie utworzonego stanowiska pracy. Istnieje także możliwość przeszkolenia grupy bezrobotnych na potrzeby konkretnego pracodawcy.

Zachęcam więc do kontaktów z pracownikami urzędu pracy, gdyż ich podstawowym zadaniem jest pomoc zarówno tym, którzy szukają swojego miejsca na rynku pracy, jak i tym którzy szukają pracownika.

Praca we Włocławku i okolicach. Co oferuje Urząd Pracy? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się