:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  22°C umiarkowane opady deszczu

Pracodawco! Złóż czym prędzej wniosek o stażystę! Staże dla bezrobotnych

Polityka, Pracodawco! Złóż prędzej wniosek stażystę! Staże bezrobotnych - zdjęcie, fotografia

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji projektu 01.01.2017r. - 30.09.2017r.

- Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym

w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projektem planuje się objąć 1 135 osób (staż-600 os., szkolenie-210 os., dotacja-145 os., bon na zasiedlenie-180 os.),

w tym m. in.:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niskich kwalifikacjach,

- osoby z niepełnosprawnościami.

- Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy, każdy z uczestników otrzyma usługi (pośrednictwo, poradnictwo lub szkolenie) lub usługę i instrument (staż, dotacja lub bon na zasiedlenie) dopasowane do potrzeb uczestnika i wynikające z jego ustalonego profilu i Indywidualnego Planu Działań.

- Głównymi rezultatami projektu będzie podjęcie zatrudnienia co najmniej na poziomie określonym

w kryterium dostępu, tj.: 35% spośród uczestników długotrwale bezrobotnych, 48% spośród uczestników

o niskich kwalifikacjach, 17% spośród uczestników niepełnosprawnych oraz 43% spośród uczestników

z wyłączeniem osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawnych.

- Całkowity budżet projektu wynosi 12 479 538,00 zł.

Pracodawco! Złóż czym prędzej wniosek o stażystę! Staże dla bezrobotnych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się