:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  22°C umiarkowane opady deszczu

Wnioski o wyprawkę szkolną można składać do ...

Szkoły podstawowe, Wnioski wyprawkę szkolną można składać - zdjęcie, fotografia

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka określony został termin składania wniosków w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z treścią dokumentu termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego ustala się do dnia 7 września 2017 r.

Wnioski, należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.


Wnioski o wyprawkę szkolną można składać do ... komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się