:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Wybory samorządowe Włocławek 2018: Radni Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego [WYNIKI]

Polityka, Wybory samorządowe Włocławek Radni Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego [WYNIKI] - zdjęcie, fotografia
24/10/2018 18:46

W niedzielę 21 października 2018 r. wybraliśmy burmistrzów i prezydentów miast, wójtów a także rady gmin, miast i powiatów oraz radnych do sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego.

W sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego na 30 mandatów 14 uzyskała Koalicja Obywatelska, 4 PSL, 11 PIS, SLD 1.

Z naszego regionu w sejmiku zasiądą: Wojciech Jaranowski, Rafał Sobolewski, Sławomir Kopyść, Aneta Jędrzejewska, Stanisław Pawlak. Bez mandatu pozostaje Anna Gembicka asystentka premiera Mateusza Morawieckiego z liczbą głosów 7898, Bożena Stępniewska dyrektor PUP we Włocławku z wynikiem 3902 głosów oraz były rzecznik włocławskiej straży Dariusz Politowski, na którego oddało głosy 3455 wyborców.

Radnymi województwa kujawsko-pomorskiego VI kadencji 2018-2023 zostali:

Banaszak Adam – PiS

Bober Ryszard – PSL

Całbecki Piotr – KO

Chmarzyński Jacek – PiS

Czepek Michał – KO

Dombrowicz Konstanty – PiS

Gajewski Jacek – KO

Gawęda Jerzy – PiS

Hildebrandt Marek – PiS

Jaranowski Wojciech – PiS

Jasiakiewicz Roman – KO

Jędrzejewska Aneta – PSL

Katulski Jarosław – KO

Kłopotek Agnieszka – PSL

Kopyść Sławomir – KO

Krupa Łukasz –KO

Krzemkowski Michał – PiS

Kurzawa Dariusz – PSL

Lubańska Katarzyna – KO

Malinowski Robert – KO

Ostrowski Zbigniew – KO

Pawlak Stanisław – SLD LR

Piniewska Elżbieta – KO

Pluciński Leszek – KO

Pogoda Tadeusz – KO

Przybylski Przemysław – PiS

Sobolewski Rafał – PiS

Szczęsny Wojciech – KO

Taranowicz Małgorzata – PiS

Witkowski Marek – PiS

Poniżej uzyskane wyniki

OSTROWSKI Zbigniew Wiktor

17 723

12.82%

 

Tak

JASIAKIEWICZ Roman Franciszek

26 379

19.07%

 

Tak

KRUPA Łukasz Marcin

5 096

3.68%

 

Tak

KRZEMKOWSKI Michał

17 043

12.32%

 

Tak

DOMBROWICZ Konstanty

7 269

5.26%

 

Tak

KŁOPOTEK Agnieszka Maria

8 745

7.85%

 

Tak

KATULSKI Jarosław Paweł

14 499

13.02%

 

Tak

POGODA Tadeusz Grzegorz

12 713

11.41%

 

Tak

WITKOWSKI Marek Leon

13 380

12.01%

 

Tak

CHMARZYŃSKI Jacek Antoni

5 642

5.07%

 

Tak

BOBER Ryszard Jakub

14 149

11.37%

 

Tak

MALINOWSKI Robert

9 415

7.57%

 

Tak

CZEPEK Michał Marek

8 902

7.15%

 

Tak

TARANOWICZ Małgorzata Beata

14 526

11.68%

 

Tak

HILDEBRANDT Marek

9 986

8.03%

 

Tak

CAŁBECKI Piotr Franciszek

68 542

49.33%

 

Tak

PLUCIŃSKI Leszek Stanisław

3 675

2.64%

 

Tak

LUBAŃSKA Katarzyna Anna

3 371

2.43%

 

Tak

GAJEWSKI Jacek

2 780

2.00%

 

Tak

PRZYBYLSKI Przemysław Tomasz

19 556

14.07%

 

Tak

KURZAWA Dariusz

16 581

12.01%

 

Tak

PINIEWSKA Elżbieta Genowefa

16 949

12.28%

 

Tak

SZCZĘSNY Wojciech

10 692

7.75%

 

Tak

GAWĘDA Jerzy Marek

12 632

9.15%

 

Tak

BANASZAK Adam Heliodor

6 821

4.94%

 

Tak

JĘDRZEJEWSKA Aneta

15 014

10.80%

 

Tak

KOPYŚĆ Sławomir Andrzej

13 352

9.61%

 

Tak

PAWLAK Stanisław

12 865

9.26%

 

Tak

JARANOWSKI Wojciech

14 129

10.17%

 

Tak

SOBOLEWSKI Rafał Władysław

7 989

5.75%

 

Tak

Zapowiedź przed wyborami:

W okręgu nr 6 obejmującym: Miasto Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 9 komitetów o 5 mandatów powalczy 56 kandydatów.

Czytaj także: Wybory samorządowe 2018: Wiele znanych nazwisk do Rady Powiatu Włocławskiego

Czytaj także: Wybory samorządowe 2018: Kandydaci do Rady Miasta Włocławek

Czytaj także: Wybory samorządowe 2018: Kandydaci na Prezydenta Włocławka, wójtów i burmistrzów

Kandydaci pochodzący z Włocławka to m.in: Anna Gembicka, Wojciech Jaranowski, Sławomir Kopyść, Rafał Sobolewski, Bożena Stępniewska.

Anna Gembicka (PIS – lista nr 10 poz. 7) urodziła się we Włocławku. Dzieciństwo spędziła w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jest też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Sekretarz Premiera Mateusza Morawieckiego. W ramach swoich obowiązków wspiera premiera w zakresie takich tematów jak: rolnictwo, cyfryzacja, społeczeństwo obywatelskie oraz sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim. Premier Mateusz Morawiecki mówi o niej: “Ania jest tytanem pracy i osobą, której ufam. Ma ogromną energię do działania i wrażliwość społeczną. Zawsze jest gotowa pomóc osobom, które tego potrzebują. Wielokrotnie rozmawiałem z nią o problemach Włocławka i Kujaw i wiem, że zależy jej na swoich rodzinnych stronach jak mało komu. W moich oczach to wzór społecznika i lokalnego patrioty.” Kandydatka jest świadoma, że Kujawy to region borykający się z licznymi problemami takimi jak: wysokie bezrobocie, susza, zły stan dróg lokalnych, słabo działająca komunikacja, czy też zagrożenie powodziowe. Jest to jednak jej zdaniem też region wielkich szans na rozwój poprzez turystykę czy rolnictwo. Jej rolą jest pomóc mieszkańcom Kujaw na ile jest to możliwe. Szczególnie pilne są dla niej pozytywne zmiany w zakresie rozwoju włocławskiej strefy gospodarczej, remontu dróg lokalnych czy rozwoju szpitala we Włocławku.

 

Wojciech Jaranowski (PIS – lista nr 10 poz. 1) ma 54 lata, jest magistrem historii, absolwentem UMK w Toruniu. Na tej uczelni ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego. Pełni funkcję przewodniczącego "Solidarności" oświatowej Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Od 2006 r. jest radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od 2014 r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku.

Jak sam podkreśla zawsze dotrzymuje słowa.

Deklaruje, że jeśli PIS będzie rządzić Samorządem Województwa:

1. Szybko i sprawnie przebudowane i wyremontowane zostaną drogi wojewódzkie, m.in.: - 265 (od Kowala w kierunku Gostynina),

- 268 (Brześć Kuj. – Brzezie),

- 269 (Szczerkowo- Kowal przez Izbicę Kuj., Chodecz, Choceń),

- 270 z obwodnicami Lubrańca i Izbicy Kuj.,

- 557 (Lipno-Rypin).

2. Przywrócone zostaną zlikwidowane i wprowadzone nowe połączenia autobusowe obsługiwane przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy na terenie Województwa,

- poszerzona zostanie oferta przewozowa połączeń dalekobieżnych,

- wyposażony zostanie KPTS w nowe autobusy,

- odnowione zostaną dworce autobusowe.

3. Zwiększona zostanie liczba pociągów:

- z Włocławka do Torunia i Bydgoszczy,

- z Włocławka do Kutna i Łodzi,

- z Torunia do Lipna.

4. Odtworzone zostaną zlikwidowane połączenia kolejowe, m.in. na trasie:

- Aleksandrów Kuj. - Ciechocinek,

- Zduńska Wola Karsznice - Inowrocław przez Piotrków Kuj.

5. Zbudowany zostanie nowy dworzec we Włocławku oraz odnowiony dworzec w Aleksandrowie Kuj.

6. Dzięki zainwestowanym środkom Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku osiągnie standardy porównywalne ze szpitalami wojewódzkimi w Toruniu i w Bydgoszczy.

7. Wsparte zostaną inwestycje na obszarach wiejskich (melioracyjne i wodno-kanalizacyjne).

8. Stworzony zostanie Fundusz Wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

9. Wykorzystany zostanie potencjał turystyczny naszego regionu:

- zagospodarowany zostanie Zalew Włocławski,

- odbudowany zostanie i uruchomiony basen solankowy przy tężniach w Ciechocinku,

- zadbają o rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice.

10. Stworzony zostanie nowy Program Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie, w tym formy wsparcia kadry instruktorskiej i trenerskiej pracującej z dziećmi i młodzieżą.

Wojciech Jaranowski jest świadomy, że zadań szczególnej uwagi i do bieżącej realizacji jest dużo więcej jednak wymagają one wrażliwości na losy ludzkie, stanowczości i systematycznej pracy.

Bożena Stępniewska  (lista nr 4 poz. 2) reprezentująca Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska decyzję o kandydowaniu do samorządu województwa, podjęła z uwagi na chęć pomocy samorządom naszego regionu. Mieszka we Włocławku od urodzenia. Doskonale zna to miasto i jego okolice. Niemal 30 lat pracuje w instytucji rynku pracy i kieruje Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku zatem na co dzień ma kontakt z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli. Współpraca z samorządem terytorialnym jest dla niej czymś zupełnie naturalnym. Znając problemy lokalnych gmin i powiatów, wie jak często potrzebne jest wsparcie na poziomie wojewódzkim. Chciałaby więc w ramach kompetencji sejmiku województwa tego wsparcia udzielać. Samorząd tworzą ludzie, dlatego w jej działaniu najważniejszy jest i będzie człowiek. Uważa, że zaspokajanie potrzeb mieszkańców winno być kluczowym celem działań każdego samorządowca. Potrzeby ludzi dotyczą różnych sfer życia. Z jednej strony ważne jest bezpieczeństwo ekonomiczne i na tym polu samorząd winien wspierać różnego rodzaju inwestycje prorozwojowe, z drugiej strony zaś istotne jest bezpieczeństwo osobiste, gdzie na plan pierwszy wysuwają się potrzeby rodzin, właściwy poziom oświaty i indywidualne możliwości rozwoju. Niemniej ważne jest także podwyższanie jakości życia mieszkańców poprzez chociażby budowę infrastruktury czy coraz szerszą ofertę kulturalną i sportową. Kandydatka dostrzega różnice między naszym regionem, a innymi ośrodkami województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego będzie walczyć o zrównoważony rozwój całego województwa. Zawsze twierdziła, że Włocławek i powiat włocławski, to miejsca o wielkim potencjale rozwojowym i chciałaby to wykorzystać. Zadba zatem o kompleksową promocję potencjału naszego regionu i pozyskanie dla nas jak największej ilości środków unijnych. To z pewnością przyczyni się do rozwoju regionu, z którego będziemy coraz bardziej dumni i w którym będzie żyło się coraz lepiej. Bożena Stępniewska gwarantuje zaangażowanie w każdą sprawę, która miałaby przyczynić się do polepszenia życia mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości czy pozyskania cennych inwestycji.

Rafał Sobolewski  (PIS - lista nr 10 poz. 2) jest prawnikiem prowadzącym własną kancelarię, nauczycielem akademickim i samorządowcem oraz przewodniczącym Rady Miasta Włocławek miasta VI i VIII kadencji. Przez wiele lat kierował Przedstawicielstwem Urzędu Marszałkowskiego. Ojciec Olimpii Marcela i Mateusza, żeglarz i pszczelarz.

 

Listy kandydatów

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1 JĘDRZEJEWSKA Aneta 43 Borek

2 POLITOWSKI Dariusz 50 Włocławek

3 KULIŃSKI Wojciech Jerzy 62 Kikół

4 KWAPIŃSKI Witold 45 Włocławek

5 JANKOWSKA Małgorzata 47 Stara Wieś

6 SOSNOWSKI Zygmunt 69 Piotrków Kujawski

7 KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 54 Włocławek

 

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1 KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 59 Włocławek

2 STĘPNIEWSKA Bożena Teresa 62 Włocławek

3 BUZANOWSKA Grażyna Maria 56 Wieniec-Zalesie

4 TROJANOWSKI Mariusz Ryszard 55 Aleksandrów Kujawski

5 PIETRZAK Grzegorz Marian 59 Piotrków Kujawski

6 RADOWSKA Agnieszka Elżbieta 45 Włocławek

7 ORBACZEWSKA Teresa 61 Szpiegowo

 

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

1 PAWLAK Stanisław 66 Lubraniec

2 CZAJKOWSKA Grażyna Stanisława 61 Włocławek

3 WYSOCKI Jerzy Jan 62 Lenie Wielkie

4 KOZIŃSKI Marek Tadeusz 60 Włocławek

5 SZCZUROWSKA Inez Justyna 23 Piotrków Kujawski

6 JAWORSKI Dariusz Włodzimierz 56 Ciechocinek

7 TURSKA Anna Zofia 70 Przywieczerzynek

 

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM

1 MATRASZEK Tomasz Piotr 45 Włocławek

2 CZERNIC Katarzyna 25 Toruń

3 BELSKA Dorota 21 Toruń

4 ŚMIGIELSKI Maciej Wojciech 28 Toruń

5 POKORSKA Julia Joanna 30 Toruń

6 MAŁECKI Krzysztof Michał 50 Chodecz

 

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP

1 SZARWAS Cezary Rafał 40 Choceń

2 PINIŃSKA Anna 29 Kujawka

3 HOFFMAN Juliusz 52 Włocławek

4 LIMANOWSKI Kazimierz 23 Słońsk Dolny

5 ADAMIAK Elżbieta 61 Włocławek

 

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

1 KUSZYŃSKI Marek 40 Ciechocinek

2 KOMOROWSKA-DUDEK Aneta Stanisława 38 Nieszawa

3 BUDZIŃSKI Mariusz 49 Kikół

4 SIKOROWSKI Jerzy 29 Bytoń

5 WILIŃSKA Agnieszka Elżbieta 32 Piotrków Kujawski

6 BENDKOWSKI Dominik Władysław 33 Raciążek

7 ŚWIDERSKA Katarzyna 46 Włocławek

 

Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

1 ŁUCZAK Piotr Zbigniew 18 Brzyszewo

2 ZIÓŁKOWSKA Natalia Marta 31 Grudziądz

3 BOROŃ Kacper 22 Toruń

4 MENTZEN Agnieszka 31 Toruń

5 MELERSKI Krzysztof Janusz 34 Toruń

 

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 JARANOWSKI Wojciech 55 Włocławek

2 SOBOLEWSKI Rafał Władysław 45 Włocławek

3 KRAJEWSKI Mirosław 72 Brodnica

4 JASZCZAK Edyta Maria 50 Rożno-Parcele

5 ŚLEDZIŃSKA-BĘDKOWSKA Anna 62 Osięciny

6 WIŚNIEWSKI Andrzej 44 Barany

7 GEMBICKA Anna Urszula 26 Włocławek

 

Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI

1 KUROPATWIŃSKI Lech Stefan 71 Strzały

2 MICHALAK Waldemar 63 Płowki

3 PUSZCZAŁOWSKI Zbigniew Franciszek 65 Ciechocinek

4 KALINOWSKA Małgorzata 44 Rumunki Podgłodowskie

5 ŁYCZAK Maria Wanda 73 Kruśliwiec

Reklama

Wybory samorządowe Włocławek 2018: Radni Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego [WYNIKI] komentarze opinie

  • gość 2018-10-25 16:16:49

    Wiekszosc osob juz bylo i nic nie zrobiono. Brak autobusow, brak wyposazenia w windy na dworcu, brudno, nrak opieki nad seniorami ze wsi, jezdnie w oplakanym stanie ale wynagrodzenia tej swity sa coraz wyzsze

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez nwloclawek.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Aleksandra Suchomska Promocje włocławskie z siedzibą w Smólnik 87-815, Smólnik 18A

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"